According to Julie

Hva kan eleven gjøre?

Leave a comment

Såpass enig i denne bloggposten at jeg tester “reblog”-funksjonen. Elever er også mennesker som kan og bør gjøre noe fornuftig!

Les også:

Født fritt, men overalt i lenker

Norsk skoles største problem er at elever ikke trenger å lære for å få en godt betalt jobb. Vi mangler en kultur for læring.

Av Assad Nasir, lærer og skribent

Hele dagen har blitt brukt til å diskutere PISA-undersøkelsen. Hvorfor skårer Norge, verdens rikeste land, middels? Hvorfor kan ikke norske elever mer matematikk og naturfag? Hva kan skolene gjøre? Hva kan lærerne gjøre?

Disse spørsmålene har blitt gjentatt i alle nyhetsreportasjer og debattprogrammer i løpet av dagen, og vil sikkert bli stilt igjen og igjen de kommende dagene. Slik er det hver gang resultater fra PISA eller andre tester legges frem. Men det er ett spørsmål ingen stiller.

Eleven

Hva kan elevene gjøre? Når man hører på debattene om skole og utdanning så kan en få inntrykk av at norske ungdommer er tomme kar som bare kan fylles med kunnskap og viten. Læreren må bare sørge for at elevene…

View original post 696 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s