According to Julie

En kort omtale av en kort bok om sosiale medier

Leave a comment

Nå er det nok. Boken En kort bok om sosiale medier må flytte til B-Ms kontorer i Kirkegata 17. Den må bli med meg på jobb slik at jeg kan slå opp i den når jeg trenger den og låne den til kolleger når jeg mener de trenger den.

Boken er skrevet av flinke Ida Aalen, som jeg kjenner fra Girl Geek Dinners Oslo. Jeg må innrømme at det var mest derfor jeg hadde lyst til å lese den fordi… hallo, papirbok om sosiale medier, liksom. Men dette er ikke “Slik får du 50.000 Twitter-følgere” eller “Derfor kommer Pinterest til å forandre verden”. Det er en innføring i forskning og teorier om sosiale medier.

Boken er altså en intro til den akademiske siden av det å være “en som jobber med Facebook og sånn”. Den går gjennom noe historikk, forklarer hvordan nye medier passer med teorier om kommunikasjon, identitet og innovasjon, og den kritiserer og tolker statistikk. Pensum for sånne som meg, med andre ord, vi som jobber med digitale medier i et byrå som driver forskningsbasert kommunikasjon.

På slutten skriver Ida: “Det viktigste i denne boka finner du på de neste sidene.” Så får vi 23,5 sider med litteraturliste.

Da jeg leste boken – særlig den slutten – tenkte jeg: “Dette er veldig fornuftig.Jeg håper den blir lest av de rette menneskene.” Nå skal jeg altså gjøre en innsats for at den skal bli det.

For ordens skyld: Jeg kjenner som sagt Ida, og jeg fikk boken gratis.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s