According to Julie

Jeg støtter Amnesty og kampen for frihet

Leave a comment

IMG_2824 cropped

I likhet med flere i Burson-Marsteller har jeg i dag tatt bilde med Amnestys plakat og brukt dette som mitt profilbilde på Facebook.

Jeg støtter Amnesty som SMS-aksjonist og som medlem, og jeg gir penger en gang i måneden. Jeg har ikke selv anledning til å bære bøsser søndag, men hvis du kan, gå inn på www.blimed.no og registrer deg som bøssebærer.

Du kan du lese om hva pengene går til her.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s