According to Julie

Nerder kommenterer fotball

1 Comment

Her kommenterer Maurice Moss fra den britiske tv-serien The IT Crowd en fotballkamp han har blitt tvunget med på:

"Hooray, he’s kicked the ball. Now the ball’s over there. That man has it now. That’s an interesting development. Maybe he’ll kick the ball. He has indeed, and apparently that deserves a round of applause."

Har du fulgt bloggen eller meg en stund, vet du sikkert at jeg ikke kan eller bryr meg noe særlig om sport. Under vinter-OL i 2006 etterlyste jeg en forklaring på sportshysteriet. En mulig forklaring på skrikende – eller, i Sør-Afrikas tilfelle, tutende – tilskuere, er ifølge Eirik Newth:

"(…)at sport (ikke minst lagsport) er et substitutt for krig, og ut fra det perspektivet gir det absolutt mening at sport får større oppmerksomhet enn f.eks. dans. Idrettsutøverne blir soldater på en ublodig slagmark, og engasjementet for dem som kjemper på vegne av fellesskapet blir deretter.

Men i motsetning til ekte kriger, er seire og nederlag i idretten binære: man vinner eller man taper. Om reglene i de ulike idrettene er komplekse (som offsideregelen i i fotball eller alt som skjer i amerikansk baseball 😉 er sluttresultatet så enkelt at alle og enhver kan forstå det. Dermed blir idrettens mål og resultater lette å samle seg om: en idrettsstjerne er utvetydig en som oppnår gode resultater i de store konkurransene. En forfatter, forsker eller danser kan regnes som ledende på sitt felt, men likevel være totalt ukjent utenfor en engere krets.

Denne modellen forklarer også hvordan idretten blir et samlende nasjonalt symbol."

I TIME Magazine har Tony Karon tatt konsekvensen av denne nerdete forklaringen, analysert spansk og nederlandsk historie og vurdert hvem man burde holdt med om finalekampen faktisk var en krig.

Bilde fra The IT Crowd, via nongenderous.

One thought on “Nerder kommenterer fotball

  1. Hm. Sa jeg virkelig det, altså? Ikke dårlig…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s