According to Julie

Technology according to Julie

1 Comment

The five year anniversary of According to Julie is a great excuse to recycle old posts when I don’t have time to write new ones show you some old favorites from the past half decade. Today, some posts about technology. Some are favorites because they’re just good, others because they show how much has changed since I started blogging, both in terms of tech and my own writing:

In English:

  • My first tech post was about blogs vs. podcasts back in 2005: Don’t shoot the blogger
  • E-books and digital reading have become topics I keep writing about outside of this blog. In my first e-book post, Curling up with a laptop, I predicted that in the future I would "cover my walls with books and curl up on the couch with my laptop". I was correct.
  • Mainly to clear my head, I wrote a rant about technology and manners, a kind of instruction manual for anyone who wants to contact me using modern technology. In the sequel, I wrote what I guess is my tech philosophy: "When technology works, it removes all the excuses. You have to actually end the uncomfortable phone call, rather than hang up and blame it on losing the connection. You have to assume that people who don’t call, e-mail, text, google, Facebook-friend or Twitter-follow you really aren’t that into you. And you really need to get creative if you want a reason not to make a deadline. So we’re left with our own human faults."
  • When my job description became "writing about the internet on the internet" (or as one friend put it: "Forget Web 2.0; your work is Web squared"), leftover thoughts were published under the heading The IT news I couldn’t be bothered to report on today. Because sometimes the very reason something isn’t news is exactly what makes it interesting.

På norsk:

  • Det er mye man trenger å vite om Facebook. Våren 2007 – før Facebook endret sikkerhetsinnstillingene og det ble skikkelig spennende – var jeg imidlertid sykt lei av papirjournalister som trodde Facebook ga dem innsikt i ungdommens interesser eller "hemmelige" nettverk. Så jeg skrev Det eneste du trenger å vite om Facebook, om hvorfor Facebook ikke er viktig på de måtene vi i utgangspunktet trodde.
  • I Aviser dør, lenge leve journalistene, avslørte jeg min egen teknologioptimisme, drøm om nettjournalistjobb og kritiske syn på journalistutdannelsen ved Høgskolen i Oslo. Resultatet var intervju i Journalisten – og førsteklassinger som kjente meg igjen på den lokale baren fordi jeg tydeligvis var blitt pensum.
  • Høsten 2009 fikk jeg lov til å nerde skikkelig mye da jeg kombinerte statsvitenskap, journalistikk og teknologi i Nerdepolitikk. Den ble trykket i argument, mest for å forklare studenter på samfunnsvitenskapelig fakultet at de bør sette seg inn i datalagringsdirektivet og opphavsrett.
  • Alle jeg fulgte på Twitter latterliggjorde Ipad da den ble lansert. Jeg moret meg og skrev Eplesett! Reaksjoner på iTingen

One thought on “Technology according to Julie

  1. Pingback: I guess I’m a social media expert | According to Julie

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s