According to Julie

2 thoughts on “Genialt!

  1. http://launch.yahoo.com – samme konseptet, men mer reklame og rot på siden (gratishetens bivirkninger). Radiovarianten kanskje litt mer avansert, og den krever også litt innsats fra lytterens side dersom det skal bli noe futt. Det er det inntrykket jeg har i hvert fall. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s